Để bật tính năng trả hàng khác chi nhánh bạn thao tác như sau:

  • Bước 1: Tại trang quản trị bạn chọn Cấu hình > Cấu hình chung
  • Bước 2: Trên trang Cấu hình chung, bạn tìm đến Thông tin quản lý kho > tích chọn Cho phép khách trả hàng tại chi nhánh khác chi nhánh mua > chọn Lưu

 

ECONOW

ECONOW

popup

Số lượng:

Tổng tiền: